Jauniešu mentoringa programmas izveide

2018. gada nogalē Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija uzsāka projektu «Jauniešu mentoringa programmas izveide», kura laikā norisināsies NVO biedru un brīvprātīgo apmācības ar mentoringu saistītos tematos jauniešu eksperta un mentora Ata Ķeņģa vadībā.

Apmācību laikā, kas notiks trīs dienas, to dalībnieki, risinot dažādus uzdevumus, varēs uzzināt praktiskos ieguvumus un labo praksi saistībā ar mentoringu, ļaujot viņiem būt veiksmīgākiem darba tirgū un ne tikai.

Kad tiks aizvadītas apmācības, RTU Absolventu asociācijas biedru 2019. gada kopsapulcē tiks atklāta un prezentēta projekta dalībnieku izstrādātā mentoringa programma, tās stratēģija un rīcības virzieni, kā arī sagaidāmie rezultāti. To prezentēs mentoringa programmas apmācību vadītājs A. Ķeņģis. Arī biedrības biedri pasākuma laikā varēs paust viedokli un sniegt ieteikumus par mentoringa programmu.

Projekts «Jauniešu mentoringa programmas izveide» tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursa ietvaros. Dalība projekta laikā realizētajos pasākumos ir bez maksas.