"Izglītība, jaunu zināšanu apguve un profesionālā pilnveide ir jāturpina visa mūža garumā. RTU izkopa kritiskās domāšanas prasmes un iekšēju nepieciešamību pēc loģiskas, algoritmiskas un strukturētas pieejas ikvienā dzīves situācijā. Šāda pieeja ir absolūti nepieciešama zinātniskajā darbā, bet tā ir arī nenovērtējams palīgs ikviena dzīves problēmjautājuma risināšanā."
/Kārlis Šadurskis/
LR Izglītības un zinātnes ministrs

  • Aptauja par RTU izlaidumiem

    Aptauja par RTU izlaidumiem

    Rīgas Tehniskā universitāte aicina aizpildīt aptauju par augstskolas izlaidumu norisi. Aptaujas mērķis ir uzzināt RTU studentu un absolventu viedokli par pašreizējo izlaidumu kārtību, kā arī noskaidrot studentu vēlmes attiecībā uz turpmāko izlaidumu norisi.

    Lasīt vairāk