Aizvadīta RTU Absolventu asociācijas biedru kopsapulce 2022

2022. gada 24. februārī aizvadīta RTU Absolventu asociācijas (AA) biedru kopsapulce. Tās laikā apstiprinātas ar asociācijas darbību saistītās aktivitātes, kā arī ievēlēts jaunais valdes sastāvs.

RTU AA kopsapulces balsojumā par biedrības valdes locekļiem atkārtoti ievēlēti: Enno Ence, Evita Štrausa, Armands Sīlītis, Inita Indrāne, Baiba Beķere, Kristens Raščevskis un Arnis Resnis. Tostarp, RTU AA valdē ievēlēti arī divi jauni valdes locekļi – Anita Straujuma un Modris Ozoliņš.

«Šis ir valdes sastāvs, kam piemīt ne vien pieredze, bet arī radošums un spožas idejas, kas ļaus spīdoši realizēt mūsu biedrības mērķus un veicamos uzdevumus,» pauž RTU AA izpilddirektore Ieva Ose.

Tiešsaistē notikušajā kopsapulcē asociācijas biedri tika iepazīstināti ar 2021. gada budžeta pārskatu, 2022. gadā prognozēto biedrības budžetu un plānotajām aktivitātēm. Tāpat RTU AA biedriem bija iespēja uzzināt aktualitātes saistībā ar RTU 160 gadu jubilejas gadā plānotajām biedrības aktivitātēm – RTU AA 10 gadu dzimšanas dienas svinības, RTU absolventu dziesmu akcija u. c., par kurām tuvākajā laikā informēsim plašāk.

RTU AA ir sabiedriska organizācija, kas tika izveidota 2012. gadā ar mērķi — vienot dažādu paaudžu RTU absolventus. Šis mērķis tiek īstenots, ievērojot biedrības pamatvērtības — attīstība, sadarbība un līderība.