Oktobrī ar RTU absolventiem viesojāmies divos interaktīvos, interesantos un līdzās esošos objektos.

Aplūkojām un arī praktiski izmēģinājām RTU Laboratoriju mājā esošo liela kustību diapazona robotizēto simulatoru, kas ir unikāla — Ziemeļeiropā patlaban vienīgā — sistēma, ar kuras palīdzību iespējams veikt gan starpdisciplinārus pētījumus virtuālās realitātes, medicīnas, kustības vadības un citās jomās, gan arī nākotnē to varētu izmantot lidaparātu pilotu un sportistu treniņiem.

Kā arī mums bija lieliska iespēja iepazīt un izzināt Baltijā vislabāk aprīkoto un modernāko metroloģijas laboratoriju, kas mājvietu rod RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes telpās, un tapusi ar japāņu uzņēmuma Mitutoyo Latvijas pārstāvja SIA «INSTRO» atbalstu.

Sakām lielu paldies Armandam Šenfeldam un Jānim Lungevičam par abu apskates objektu izrādīšanu!