RTU Absolventu asociācija viesojas uzņēmumā “SAF Tehnika”

Lai arī 3. aprīlis bija drēgna un pelēka pirmdiena, Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija (RTU AA) un universitātes absolventi ar pavasarīgu pozitīvismu devās uz AS “SAF Tehnika” – uzņēmumu, kas izstrādā un ražo mikroviļņu datu pārraides iekārtas. 

Uzņēmuma vizītes laikā varējām redzēt, kā dažādās “SAF Tehnika” nodaļās tiek izstrādātas, ražotas, testētas un glabātas mūsdienīgas bezvadu informācijas pārraides un apstrādes iekārtas, labāk iepazīstot tehnoloģijas, kas ir alternatīvas optisko kabeļu komunikācijām. 

Ekskursijas vadītājs Vents Lācars (“SAF Tehnika” biznesa attīstības viceprezidents) uzņēmuma vizītes dalībniekiem sniedza ieskatu arī uzņēmuma tapšanas vēsturē, vienlaikus ieskicējot “SAF Tehnika” nozīmīgumu mūsdienās, atklājot uzņēmuma galvenos darbības virzienus, principus un nozīmīgumu dažādās nozarēs, piemēram, saistītās ar banku sistēmām.

RTU AA par lielisko stāstījumu, un iespēju ielūkoties “SAF Tehnika” iekšienē, saka paldies Ventam Lācaram un viņa kolēģiem, kas palīdzēja realizēt šo pasākumu.

 • Pasākuma dalībnieku jautājumi un Venta Lācara atbildes pirms ekskursijas pa

  Pasākuma dalībnieku jautājumi un Venta Lācara atbildes pirms ekskursijas pa "SAF Tehnika" telpām

 • Nereti tehnisko ierīču izstrādāšanas un ražošanas stāsti mēdz būt uzjautrinoši

  Nereti tehnisko ierīču izstrādāšanas un ražošanas stāsti mēdz būt uzjautrinoši

 • "SAF Tehnika" populārākie produkti - uztvērēja un raidītāja mikroviļņu moduļi

 • "SAF Tehnika" darbinieku saraksts

 • CFIP mikroviļņu sistēmas modulis

  CFIP mikroviļņu sistēmas modulis