Evita Štrausa ir RTU Absolventu asociācijas (AA) valdes locekle un ražotāja «MILZU!» attīstības vadītāja. Viņa ar izcilību absolvējusi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Norvēģijas – Latvijas profesionālo biznesa vadības maģistra (MBA) studiju programmu «Inovācijas un uzņēmējdarbība», aizstāvot maģistra darbu ar tematu «SIA «MILZU!» mārketinga stratēģijas izstrāde», bet patreiz turpina studijas RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes doktorantūras programmā «Vadībzinātne un ekonomika».

MBA programmā Evita sāka studēt pēc ilgstoša studiju pārtraukuma, kad bija sapratusi, ko tieši vēlas studēt padziļināti maģistrantūras līmenī. «RTU studēju pēc ieteikuma no programmas absolventiem. Šķita interesanti arī, ka MBA, pulcējot cilvēkus ar profesionālu pieredzi, nodrošināja papildus pieredzes apmaiņu kursabieru vidū. Doktorantūras studijām iedvesmoja studiju biedra uzstājība un dekānes personība,» atklāj RTU AA valdes locekle.

Studiju laiks daudziem no mums paliek košā atmiņā uz visu mūžu, Evita stāsta, ka viņas spilgtākās studiju laiku atmiņas saistītas ar studiju biedru grupu darbiem un interesantām sarunām. Tāpat prātā spilgti palicis pieredzes apmaiņas brauciens, iepazīstot uzņēmējdarbību un inovācijas Norvēģijā. Savukārt pēc studijām Evitai izstrādāto maģistra darbu bija iespēja ieviest dzīvē, uzsākot darbu «MILZU!» komandā, attīstot zīmolu, eksportu un ieviešot inovatīvus produktus. Un joprojām zināšanas, kuras iegūtas RTU studiju procesā regulāri nākas izmantot ikdienā, tostarp tieši jaunu produktu izstrādē un ieviešanā.

«Iedvesmojos no gandarijuma par padarīto, ja tas nes pozitīvu rezultātu plašā mērogā. Strādājot eksportā iedvesmo iespēja nest Latvijas vārdu pasaulē, nomainot pierastos ne tik veselīgus produktus pret produktiem ar augstu uzturvērību, īpaši bērnu auditorijai Latvijā,» saka «MILZU!» attīstības vadītāja, sakot, ka vienmēr būt soli priekšā konkurentiem ir izaicinoši, taču tas nepieciešams, konkurējot starptautiskā mērogā.

Evita uzskata, ja viņai būtu iespēja sākt visu izejas pozīcijā, nebūtu ļoti daudz ko mainīt. Taču vairāk uzticētos intuīcijai, kas bieži vien jau sākumā ir rādījusi pareizo virzienu. Vienlaikus viņa uzskata, ka nepastāv kļūdas, jo ikviena situācija palīdz attīstīties un virzīties augšup. Jautājums, vai atrodam situācijās mācību un ņemam to vērā nākamajos soļos. Tāpat, atskatoties atpakaļ profesionālajās gaitās, šobrīd Evita secina, ka darbs aktīvā vidē prasa lekt vilcienā nekavējoties: labāk darīt, nekā joprojām slīpēt perfektu rezultātu nākotnei. Process pēc būtības ir darbība.

«Mani hobiji ir dažādi, secinu, ka daļa no tiem ir nolikti atvilktnē, un atgriežos pie tiem konkrētos dzīves periodos. Kad pavadīju laiku ar bērniņu mājās, atsāku jokoties ar krāsām un otām, pēc 20 gadu pārtraukuma atsāku dejot,» atklāj Evita. Bet mieru viņa gūst, darbojoties dārzā un veidojot košuma dobes, kā arī gatavojot un baudot nesteidzīgas brīvdienu brokastis vai vakariņas. «Ceļošana, jūra, sarunas ar draugiem... Tik daudz, kā skaista mums apkārt!» stāsta Evita.

Bet ieskatoties 10 gadu nākotnē viņa pasauli un sabiedrību redz daudz iejūtīgāku, patiesāku un draudzīgāku gan dabai, gan pašiem pret sevi. «Ikviens no mums var sākt ar sevi - domāt patstāvīgi, atbalstīt rīcības ar jēgu, nesekojot robotu sistēmai, kura simulē tukšas vai vispārpieņemtas aktivitātes. Domāju, ka būt patiesam un godīgam pret sevi ir būtiski, lai vairotu apzinātu sabiedrības rīcību kopumā,» mudina Evita, vienlaikus aicinot ikvienu vairāk smaidīt, samīļot un neslēpt savu izpausmi kastēs.