Par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Absolventu asociācijas (AA) izpilddirektori kļuvusi Ieva Ķuze, nomainot līdzšinējo biedrības izpilddirektori Anitu Straujumu.

I. Ķuze iepriekš RTU bija AA projektu vadītāja. Šajā amatā viņa ieguvusi ievērojamu pieredzi, īstenojot dažādus projektus un aktivitātes, tostarp organizējot RTU Lielo izlaidumu, kas 2020. gadā notiks jau ceturto reizi.

Savukārt A. Straujuma, kura kā RTU AA izpilddirektore aktīvi darbojās biedrībā kopš tās dibināšanas, savus profesionālos izaicinājumus turpinās, strādājot RTU Attīstības fondā (AF).

RTU Absolventu asociācija dibināta 2012. gadā ar mērķi uzturēt RTU un Rīgas Politehniskā institūta absolventu saikni ar savu alma mater.

RTU AF ir dibināts 2002. gadā, lai veiktu sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, pirmkārt RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.