RTU Absolventu asociācijai jauns sadarbības partneris SIA "ProEx Group"

Lai veicinātu sabiedrības informētību par pieejamiem Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu instrumentu līdzekļiem, SIA “ProEx Group” uzsākusi sadarbību ar Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociāciju (RTU AA).

Šīs sadarbības mērķis ir veicināt RTU AA attīstību, kā arī informēt RTU absolventus par pieejamiem finanšu instrumentiem, to piesaisti un vadību, rosinot jaunu, inovatīvu, sociāli aktīvu projektu veidošanos un attīstību ES.

SIA “ProEx Group” valdes priekšsēdētājs, finanšu piesaistes eksperts Reinis Budriķis ir 2012. gada RTU Liepājas Filiāles bakalaura studiju programmas absolvents uzņēmējdarbības vadībā, kurš vairāku gadu garumā ir darbojies ar ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaisti, vadību un sabiedrības informēšanu par tiem.

Sadarbības rezultātā RTU absolventiem ir iespēja saņemt SIA “ProEx Group“ sniegtos pakalpojumus ar 10% atlaidi. Kā viens no jaunākajiem pakalpojumiem, ko SIA “ProEx Group“ piedāvā RTU absolventiem ir “ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaistes novērtēšanas anketa”.

Ar elektroniskās anketas palīdzību finanšu piesaistes ekspertiem ir iespējams noteikt vai organizācija, pretendents var vai nevar piesaistīt noteiktus finanšu instrumentus, kā arī sniegt komentārus finanšu instrumentu piesaistei. 

Vairāk informācija par uzņēmumu.