Aptauja par RTU izlaidumiem

Rīgas Tehniskā universitāte aicina aizpildīt aptauju par augstskolas izlaidumu norisi. Aptaujas mērķis ir uzzināt RTU studentu un absolventu viedokli par pašreizējo izlaidumu kārtību, kā arī noskaidrot studentu vēlmes attiecībā uz turpmāko izlaidumu norisi.

Aptaujas mērķauditorija: RTU studējošie bakalaura, maģistra, doktorantūras programmās, kā arī nesenie absolventi, kas absolvējuši RTU pēc 2015. gada. Aptauja ir anonīma, tajā iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

APTAUJA